BU LÔNG BOLT, A193, GR.B8, NẶNG HEX NUTS, A194 GR.8, VÒNG ĐỆM - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160

BU LÔNG BOLT, A193, GR.B8, NẶNG HEX NUTS, A194 GR.8, VÒNG ĐỆM - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160

BU LÔNG BOLT, A193, GR.B8, NẶNG HEX NUTS, A194 GR.8, VÒNG ĐỆM - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160

BU LÔNG BOLT, A193, GR.B8, NẶNG HEX NUTS, A194 GR.8, VÒNG ĐỆM - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160

BU LÔNG BOLT, A193, GR.B8, NẶNG HEX NUTS, A194 GR.8, VÒNG ĐỆM - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160
BU LÔNG BOLT, A193, GR.B8, NẶNG HEX NUTS, A194 GR.8, VÒNG ĐỆM - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160
Hotline:
Mr Phong 0908.281.214

BU LÔNG BOLT, A193, GR.B8, NẶNG HEX NUTS, A194 GR.8, VÒNG ĐỆM

ASTM A193 GR B7/ B8/ B8M, …

ASTM A193 GR B7/ B8/ B8M, …

Các loại đai ốc này được thiết kế cho dịch vụ áp suất cao hoặc nhiệt độ cao hoặc cả hai. Các thanh mà từ đó các loại hạt được tạo ra sẽ được rèn nóng.
Đai ốc cường độ cao ASTM A194 cấp 2H là loại đai ốc thép phổ biến nhất được sử dụng kết hợp với bu lông đinh tán A193 B7.
Các cấp phổ biến nhất của đai ốc thép lục giác nặng ASTM A194 là:
· ASTM A194 2H: Đai ốc nặng bằng thép cacbon đã làm nguội và tôi luyện
· ASTM A194 2HM: Đai ốc nặng bằng thép cacbon tôi luyện và tôi luyện
· ASTM A194 7: Đai ốc nặng bằng thép hợp kim tôi và tôi luyện
· ASTM A194 7M: Đai ốc nặng bằng thép hợp kim tôi luyện và tôi luyện
· ASTM A194 8: Đai ốc nặng AISI 304 không gỉ
· ASTM A194 8M: Đai ốc nặng AISI 316 không gỉ
Zalo
Hotline: Mr Phong 0908.281.214