Mặt Bích Din 2543 PN6-PN10- PN16-PN25- PN40 -

Mặt Bích Din 2543 PN6-PN10- PN16-PN25- PN40 -

Mặt Bích Din 2543 PN6-PN10- PN16-PN25- PN40 -

Mặt Bích Din 2543 PN6-PN10- PN16-PN25- PN40 -

Mặt Bích Din 2543 PN6-PN10- PN16-PN25- PN40 -
Mặt Bích Din 2543 PN6-PN10- PN16-PN25- PN40 -
Hotline:
0908281214

Mặt Bích Din 2543 PN6-PN10- PN16-PN25- PN40

Tiêu chuẩn mặt bích DIN Slip-On Flange

Tiêu chuẩn mặt bích DIN Slip-On Flange

Mặt bích DIN PN16
Mặt bích thép tiêu chuẩn DIN là một hệ thống mặt bích do cộng hòa liên bang Đức phát minh và hình thành tiêu chuẩn. Được kết nối trong hệ thống đường ống với tee hàn, giảm hàn, co/cút hàn, van và thiết bị đường ống khác. Đây là loại mặt bích bao gồm rất nhiều các đặc điểm kỹ thuật, như Bích tấm DIN 2573, DIN 2576, DIN 2501, DIN 2502, DIN 2503, DIN 2543. Bích mù DIN 2527. Weld Neck bích, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635. Loose bích DIN 2641, DIN 2642. Threaded bích, DIN 2565, DIN 2566. Áp lực PN6 – PN10 – PN16 – PN 25 – PN40 – PN64 – PN100 – PN160 – PN250 – PN320 – PN400. Kích thước DN10-DN2000….
Zalo
Hotline: 0908281214