Bulong liên kết 4.6 - 4.8- 5.6- 8.8-10.9-12.9 - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160

Bulong liên kết 4.6 - 4.8- 5.6- 8.8-10.9-12.9 - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160

Bulong liên kết 4.6 - 4.8- 5.6- 8.8-10.9-12.9 - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160

Bulong liên kết 4.6 - 4.8- 5.6- 8.8-10.9-12.9 - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160

Bulong liên kết 4.6 - 4.8- 5.6- 8.8-10.9-12.9 - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160
Bulong liên kết 4.6 - 4.8- 5.6- 8.8-10.9-12.9 - CÔNG TY TNHH THÉP GIA TÍN - Chuyên phụ kiện hàn SCH20, SCH40, 80, 160
Hotline:
Mr Phong 0908.281.214

Bulong liên kết 4.6 - 4.8- 5.6- 8.8-10.9-12.9

Bulong liên kết

Bulong liên kết

Bu lông liên kết hay còn gọi là Connection bolt là loại bu lông được ứng dụng để liên kết các chi tiết với nhau, dùng để lắp ráp các chi tiết cơ khí, xây dựng thành hệ thống khối – khung giàn.
Zalo
Hotline: Mr Phong 0908.281.214